Lamacentrum Hády

Lamy‚ lamy‚ lamy...

Naše lamy se těší na Vaši návštěvu! Jsou to pohodová zvířata. Pokud Vám to dovolí, přijďte si je pohladit a nakrmit. 

Ale pozor! 

Přestože vždy výslovně prosíme navštěvníky, aby nedávali zvířatům vlastní jídlo, stále to pro někoho není dostatečné. Lama bohužel není popelnice a jakákoliv nevhodná strava může způsobit zvířeti vážné problémy či dokonce smrt. Pro ty, kdo chtějí zvířata nakrmit, jsou k dispozici speciální granule pro alpaky. Jejich složení je sestaveno s ohledem na potřeby zvířat. Prodej krmení nám pomáhá toto plnosložkové krmivo pro naše zvířata vůbec zaplatit, protože jeho cena není nezanedbatelná. Lamacentrum je neziskový projekt, na kterém spolupracuje řada sympatických lidí často jen za symbolickou odměnu. Chceme totiž dělat radost co nejširšímu okruhu dětí a vlastně všech lidí, kteří k nám přijdou. Vždy se ale objeví sobec, který tohle není schopen pochopit.

Proto prosíme ty, kterým je líto dvacetikoruny za krmení, ať k nám raději vůbec NECHODÍ!

Současně oznamujeme, že návštěvníci s vlastním krmením budou s ostudou z Lamacentra okamžitě vykázáni, a to samozřejmě bez nároku na vrácení vstupného. 

 

Do Lamacentra zamíříte nejspíše právě kvůli přímému kontaktu s krásnými zvířaty, kterými alpaky bezesporu jsou. Dostanete se do jejich bezprostřední blízkosti, tedy do jejich výběhu. Prosíme, chovejte se tedy alespoň tak, jak byste to očekávali například od návštěvy vašeho bytu. 

Rodiče při návštěvě Lamacentra plně zodpovídají za své děti. Zvířata jsou klidná a mírná, ohleduplná k malým dětem. Přesto mějte stále na paměti, že se mohou v jakémkoliv okamžiku polekat nebo se cítit ohrožená! V takovém případě mohou nechtěně malé dítě shodit na zem, šlápnout na nohu nebo je kopnout. Ke zraněním obvykle v takových případech nedochází, ale vystavujete tím své děti riziku zbytečného stresu.

Snažte se proto:

  • Nevytvářet kolem zvířat uzavřený kruh. Ponechte jim ústupovou cestu.
  • Nehoňte se, neběhejte v jejich blízkosti.
  • Buďte trpěliví, při krmení přistupujte ke zvířeti velmi pomalu a opatrně.
  • Před vysokými lidmi mají zvířata strach. Při krmení se snažte snížit (dřepnout) a zřetelně ukázat, že máte v ruce granule.
  • Malé děti držte za ruku, případně podpírejte dlaň s granulemi a zejména po celou dobu návštěvy dávejte dobrý pozor, kde se vaše děti právě nacházejí.
  • Nechoďte ke zvířatům zezadu a nesahejte jim na zadní část těla a nohy. I to nejhodnější zvíře může ze strachu kopnout. Doporučujeme dotýkat se zvířat POUZE na krku a přední části hřbetu, a to POUZE, když vám to sama dovolí.

 

 

Tyto webové stránky jsou sponzorovány serverem WebSnadno.cz.

TOPlist